บริษัทฯ ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ ลดภาวะการติดเชื้อ COVID-19
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ และพนักงานของเรา ใส่ใจในเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่จริง ๆ ค่ะ
#IITGROUP เราขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุก ๆ ท่านเช่นกันนะคะ