จัดส่งน้ำมันหล่อเย็น 200 ลิตร ของดี จนต้องซื้อต่อเนื่อง
กลิ่นไม่เหม็น ไม่ทำให้งานเสียหาย สนิมไม่ขึ้น