จัดส่งน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 200 ลิตร
พร้อมน้ำมันเกียรเบอร์ 90 กันจ้า
จำหน่ายน้ำมันอุตสาหกรรมทุกชนิด