จัดส่งเครื่องต๊าปกันไปจ้าา จัดส่งพร้อมเทรนนิ่ง
สอนจนใช้ได้ พร้อมตอบทุกคำถาม