เมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดี เรามาดูแลตัวเองพร้อมคนใกล้ตัวไปด้วยกันนะคะทุกคน รักษาระยะห่าง อย่าไปพื้นที่เสี่ยง รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง