น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร ราคาพิเศษ
Multi-purpose Oil Spindle

Multi-purpose Oil 20LT DAPHNE SUPER MULTI 2,5,10,22
ขายราคาพิเศษ 2,900 บาท
Multi-purpose Oil 200LT DAPHNE SUPER MULTI 2,5,10,22
ขายราคาพิเศษ 24,270 บาท

Multi-purpose Oil Slideway

Multi-purpose Oil 20LT DAPHNE MULTIWAY 32MT, 68MT
ขายราคาพิเศษ 1,700 บาท
Multi-purpose Oil 200LT DAPHNE MULTIWAY 32MT, 68MT
ขายราคาพิเศษ 14,220 บาท
สินค้ายี่ห้อ IDEMITSU
จากประเทศญี่ปุ่น