น้ำมันไฮดรอลิคซ์ ราคาพิเศษ
Hidraulic Oil Anti-wear

Hidraulic Oil 20LT DAPHNE SUPER HYDRAULIC 32, 46, 68 ขายราคาพิเศษ 1,660 บาท
Hidraulic Oil 200LT DAPHNE SUPER HYDRAULIC 32, 46, 68 ขายราคาพิเศษ 13,850 บาท

Hidraulic Oil Semi-Antiwear

Hidraulic Oil 20LT DAPHNE HYDRO EX 32, 46, 68
ขายราคาพิเศษ 1,490 บาท
Hidraulic Oil 200LT DAPHNE HYDRO EX 32, 46, 68
ขายราคาพิเศษ 12,500 บาท
สินค้ายี่ห้อ IDEMITSU
จากประเทศญี่ปุ่น