มอบของดีๆ รถเข็นเครื่องมือช่าง 7 ชั้นพร้อมเ ครื่องช่าง เนื่องในโอกาสดีๆ ให้กับทางลูกค้