วิบวับๆ ลดสุดขีด ไฟฉายราคาเบาๆ ซื้อสำหรับช่วงเวลาฉุกเฉินน
หรือซื้อใช้งานทั่วไปก็ดี ราคากันเองสบายกระเป๋า