ส่งเครื่องลับเอ็นมิลพร้อมเทรนนิ่งการใช้งานไม่ต้องห่วงว่าจะใช้ไม่เป็น หรือซื้อเครื่องแล้วทิ้ง ทุกครั้งเราจะเดินทางไปดูแลเองกับมือตลอดค่ะจนกว่าจะมั่นใจว่าใช้ง่ายเป็นและถูกประเภท