น้ำมันคัทติ้งออยล์ 20 ลิตร (Cutting Oil)

คำอธิบาย

น้ำมัน Cutting Oil

*มีจำหน่ายทั้งขนาด 20 ลิตรและ 200 ลิตร

Cutting Oil Neat Cutting Oil (น้ำมันล้วน)

น้ำมันคัตติ้งออยล์ ราคาพิเศษ
Cutting Oil Neat Cutting Oil (แบบน้ำมันล้วน)

Cutting Oil 20LT DAPHNE MAGPLUS MP 15 P
Cutting Oil 200LT DAPHNE MAGPLUS MP 15 P

Cutting Oil 20LT DAPHNE MAGPLUS MP 10-B
Cutting Oil 200LT DAPHNE MAGPLUS MP 10-B

Cutting Oil Water-soluble(Coolant) (แบบผสมน้ำ)

Cutting Oil 20LT DAPHNE MILCOOL XL
Cutting Oil 200LT DAPHNE MILCOOL XL

Cutting Oil 20LT DAPHNE ALPHA SOLUBLE GL
Cutting Oil 200LT DAPHNE ALPHA SOLUBLE GL

คุณต่อ 095-14516634 ID Line : tottory
คุณเปิ้ล 085-2617238 ID Line : applem_26
ออฟฟิศติดต่อเปิ้ลค่ะ 02-1957347-49
หรือติดต่อที่อีเมลล์ generaltools@iitgroup.in.th
generaltools.intertrade@gmail.com