น้ำมันสไลด์เวย์ 200 ลิตร (Slideway Oil)

คำอธิบาย

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร

*มีจำหน่ายทั้งขนาด 20 ลิตรและ 200 ลิตร 

Multi-purpose Oil Slideway

Oil Slideway 200LT
DAPHNE MULTIWAY NO.32MT, 68MT

คุณต่อ 095-14516634 ID Line : tottory
คุณเปิ้ล 085-2617238 ID Line : applem_26
ออฟฟิศติดต่อเปิ้ลค่ะ 02-1957347-49
หรือติดต่อที่อีเมลล์ generaltools@iitgroup.in.th
generaltools.intertrade@gmail.com