น้ำมันไฮดรอลิค 20 ลิตร (Hydraulic Oil)

คำอธิบาย

น้ำมันไฮดรอลิค

*มีจำหน่ายทั้งขนาด 20 ลิตรและ 200 ลิตร

Hidraulic Oil Anti-wear (สังเคราะห์)

Hidraulic Oil 20LT DAPHNE SUPER FLUID NO.32, 46, 68
Hidraulic Oil 200LT DAPHNE SUPER FLUID NO.32, 46, 68

Hidraulic Oil Semi-Antiwear (กึ่งสังเคราะห์)

Hidraulic Oil 20LT DAPHNE FLUID EX NO.32, 46, 68
Hidraulic Oil 200LT DAPHNE FLUID EX NO.32, 46, 68

Hidraulic Oil Non Zinc

Hidraulic Oil 20LT DAPHNE HYDRO NO.32A, 46A, 68A
Hidraulic Oil 200LT DAPHNE HYDRO NO.32A, 46A, 68A

น้ำมันของ IDEMITSU จากประเทศญี่ปุ่น

คุณต่อ 095-14516634 ID Line : tottory
คุณเปิ้ล 085-2617238 ID Line : applem_26
ออฟฟิศติดต่อเปิ้ลค่ะ 02-1957347-49
หรือติดต่อที่อีเมลล์ generaltools@iitgroup.in.th
generaltools.intertrade@gmail.com